Grafiker, Målare
IRIS KRONBECK
Selma Lagerlöfs gata 15
262 57 Ängelholm

 

Tfnr. 0431-162 40
Mobilnr. 0706-31 83 13
 
 
E-post. iris.kronbeck@telia.com
Hemsida. www.skane-online.se/iris.kronbeck
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Mot kväll"
 
 
"Ett skeende"