Kontakter

 

KONSTNÄRSKLUBBEN anno 2008
E-postadress: kontakt@konstnarsklubben.se
 
Adress: KONSTNÄRSKLUBBEN anno 2008
 
c/o Christer Svanberg, Sundsgatan 1, 263 32 Höganäs
   
   
ARBETSGRUPP
 
Christer Svanberg - Ansvarar för hemsidan och kontakter
 
Lars Bertle
 
Inga Björstedt
 
Majlis Persson
 
Eva Rödseth  
Ulf Eklund  
Birgit Swahn-Persson  
Eva Rex