DEBATT - ARTIKLAR följ länkar
En kultur utan konstnärer?
Publicerat 2009-04-28 08:59
Vad gäller konst och konstnärspolitiken är Kulturutredningen inget annat än ett haveri, skriver författaren Niklas Rådström i den första av två artiklar inför den 19 maj, då remisstiden går ut. I morgon fortsätter han diskutera kulturens ekonomi ur ett existentiellt perspektiv.
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/debatt-kulturutredningen-1.853931
 
Konsten som gåva
Publicerat 2009-04-29 08:46
Kulturutredningens perspektiv har varit för snävt, och det är därför den inte förmått formulera en konstpolitik, skriver författaren Niklas Rådström i en andra artikel om kulturpolitiken. Konst är något annat och betydligt mer än bara en marknadsvara att sälja och köpa.
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/konsten-som-gava-1.854922