Tomas Anagrius arbetar med högbränt stengods. Det är både drejade och handbyggda föremål. De handbyggda formerna är sammansatta av stora lersjok, till bl. a. ovala vasformer och större oktagonala fat.
Tomas Anagrius stengodsglasyrer är mycket speciella och resultatet av flera års experiment. Framförallt har han fått fram en intensitet och ett ”liv” i glasyrerna. Genom sitt särskilda sätt att använda flera glasyrer över varandra får föremålen en färgmättnad och djup.
Han bränner sitt stengods till 1300 grader i reducerande atmosfär, vilket ger det mest intressanta och spännande resultatet.
Tomas Anagrius är representerad på ett flertal museer bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska Museet i Göteborg och Höganäs Museum.

Tomas Anagrius —Koralgatan 4, 252 47  Helsingborg, tel. 070-522 00 84
E-post: tomas.anagrius@telia.com
Hemsida: http://www.tomasanagrius.com