Målare
RICHARD AHLQVIST
Ingelsträde
Höganäs

 

Tfnr. 042-33 52 35
 
 
 
 
 
Meriter
 
Ur serien "Motivet Konst" -Artart lll, Blandteknik, 2001
 
 
"Kullabergspartituret" 1993/2007, Tempera/Olja